„Eğitim Geleceği Güvence Altına Alır“

Meslek eğitimi çağındaki gençlerimizi bilgilendirmek ve yönledirmek amacı ile Başkonsolosluğumuzun Almanya İş Ajansları ile birlikte düzenledikleri „Eğitim Geleceği Güvence Altına Alır“ adlı proje kapsamında,

 

15 Ekim 2015 tarihinde saat 19.00’da Reutlingen İş Ajansı’nın toplantı salonunda (Albstr. 83, 72764 Reutlingen)

 

22 Ekim 2015 tarihinde saat 19.00’da Volksbank Heilbronn’un Abraham-Gumbel salonunda (Allee 20, 74072 Heilbronn)

 

bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.

 

 

Meslek eğitimi çağında olan öğrencilerimizin ve ilgi duyan vatandaşlarımız davetlidir.

 

Türk ve Alman çocuk şiirleri ve şarkıları

Heidelberg Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi’nin ortaklaşa gerçekleştirmiş oldukları Türk ve Alman çocuk şiirleri ve şarkıları konulu proje tamamlanarak aşağıdaki web sayfasında erişime açılmıştır.

Bahar Konseri

Stuttgart Yaren Türk Halk Müziği Korosu, 30 Mayıs 2015 tarihinde, Sängerhalle Stuttgart Untertürkheim’da verecekleri Bahar Konserine tüm vatandaşlarımızı davet eder.
Geniş bilgi için resmi tıklayın.
11008523_1050412668321634_1603902376114950948_n

GENÇLİK KAMPLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülke genelindeki toplam 25 doğa ve deniz kampı düzenleyeceği, bu yıl sözkonusu kamplarda yurtdışında yaşayan gençlerimiz için de kontenjan ayrıldığı, Kamplarla ilgili ayrıntılı bilgiye http://genclikkamplari.gsb.gov.tr/ adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız 7 Mayıs 2015 tarihinden itibaren www.memleketim.gov.tr adresine bağlanarak Gençlik Köprüsü -> Gençlik Kampları menü başlıkları üzerinden başvurularını online olarak yapabilecekleri saygıyla duyrulur.

Fuar Duyurusu

TRUCAS’ın 23.05.2015 tarihinde, Hyatt Regency Hotel Köln‘de, 24.05.2015 tarihinde Maritim Hotel Stuttgart`da ve 25.05.2015 tarihinde de Maritim Hotel München`de düzenlediği Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarına davetlisiniz.
Not: Giriş ücretsizdir.
Geniş bilgi için:

http://www.trucas.de/tr/fuar

HİZMETİÇİ SEMİNER DUYURUSU

Yunus Emre Enstitüsü Köln, Almanya’da görev yapan Türkçe Öğretmenlerin ve Eğitmenlerinin kişisel gelişimine katkı sumak için 23 ve 24 Mayıs, ve 30 ve 31 Mayıs 2015 tarihlerinde seminer düzenlemektedir.

Seminer ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için, aşağıdaki linke tıklamanızı rica ederiz.

Yunus Emre Enstitüsü

DUYURU

Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı işbirliğinde ülkemizde Uluslararası İmam Hatip Liseleri açılmış olup bu liselerden Uluslararası Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Konya Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim görmek üzere öğrenci alımı yapılacaktır.
Bu okullarda okumak isteyen öğrenciler, başvurularını 01 Mayıs 2015 tarihine kadar https://www.diyanet.org.tr adresinden yapabilirler.

Türkiye Bursları 2015 Yılı Başvuruları

Türkiye Bursları 2015 Yılı Başvuruları başladı.
Detaylı bilgi aşağıdaki dosyada verilmiştir.

2015 Türkiye Burslari

„100. Yılda Çanakkale’ye Şehitlerimizi Anmaya Gidiyoruz“ Projesi

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın milli birlik ve beraberlik bilincini kuvvetlendirmek, özellikle 3. ve 4. nesil gençlerimizin öz kültürlerini ve kimliklerini ve anadillerini kaybetmemelerini, Çanakkale Ruhunu yaşayabilmelerini sağlamak için MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğı) tarafından hazırlanan „100. Yılda Çanakkale’ye Şehitlerimizi Anmaya Gidiyoruz“ adlı projenin detaylı bilgilerini aşağıda yazılı websitesinden alabilirsiniz.

www.canakkaleyegidiyoruz.com

canakkale-gezi2 (800x330)

2014-15 İSTİKLÂL MARŞI ŞİİRİNİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI

STUTTGART EĞİTİM ATAŞELİĞİ
İSTİKLÂL MARŞI ŞİİRİNİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Yürütme

Amaç
Madde 1- Bu etkinliğin amacı, Württemberg Bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü derslerinde öğrenim gören öğrencileri; Türk dilini doğru, etkili ve kurallarına uygun olarak konuşmaya özendirmek, onlara toplum karşısında kendilerini ifade etme becerisi ve özgüven kazandırmak, dilimizin en güzel ifade şekillerinden biri olan şiir sanatına ilgi duymalarını, geçmiş ve gelecek arasında tarihi, milli, manevi köprü kurabilmelerini ve vatan, millet, bayrak sevgi ve saygısını kuvvetlendirmelerine katkı sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- Bu yarışma, Württemberg Bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü derslerine devam eden öğrenciler ile bu derslere katılmadığı halde bireysel olarak yarışmaya katılmak isteyen 5-9 sınıf (31 Aralık 2014 tarihinde 16 yaşından gün almamış olan) Türk ve Türk kökenli öğrencileri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu şartname, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yürütme
Madde 4- Bu yarışma şartnamesi hükümlerini Stuttgart Eğitim Ataşesi yürütür.

İKİNCİ BÖLÜM
Yarışma

Yarışma Kategorisi
Madde 6- Württemberg Bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü dersine katılan 5-9 sınıflarda öğrenim
gören öğrenciler arasında yapılacaktır.

Yarışma Basamakları
Madde 7- Yarışma üç basamakta gerçekleştirilecektir:
a) Seçme: Ataşelik sorumluluk bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü Dersi okutan her öğretmen, 5-9. sınıflardan en az bir, en çok 3 öğrenci seçerek yetiştirecek ve ön elemeye katılacak öğrencileri, en geç 30 Ocak 2015 akşamına kadar bölge koordinatörüne bildirecektir.
b) Ön Eleme: Bölge Koordinatörleri başkanlığında, yine koordinatör tarafından belirlenecek 2 öğretmen (mümkünse Türkçe ya da Türk Dili ve Edebiyatı branşından)ve TOAB Derneği/Derneklerince belirlenecek iki temsilciden oluşan ‘Ön Eleme Komisyonu’; 4. Bölüm 10- B maddesinde yer alan tabloya göre karşılıklı bölgelerde ön elemeyi gerçekleştirecektir. Her iki kategoride yapılacak ön eleme seçimleri, en geç 25 Şubat 2015 tarihinde tamamlanacak ve ilk sırayı alan öğrenci isimleri, finalde yarışmak üzere 27 Şubat 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Ön Eleme Komisyon Başkanınca, Eğitim Ataşeliğine bildirilecektir. Türkçe ve Türk Kültürü derslerine katılmadığı halde bireysel olarak yarışmaya katılmak isteyenler, doğrudan ön elemeye katılmak üzere bölge koordinatörlerine en geç 30 Ocak 2015 günü mesai bitimine kadar yazılı talepte bulunacaklardır.

c) Final: Ön eleme sonucunda birinci olan öğrencilerin katılımıyla 14 Mart 2015 Cumartesi günü yapılacak olup, yeri ve saati Ataşeliğimizce daha sonra duyurulacaktır. Salon ve final programının tertip ve düzeni ile ilgili işlemler, Yarışma Yürütme Kurulunca gerçekleştirilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme
Madde 8-
a) Seçme Basamağı: Yarışmanın ilk aşamasıdır. 5-9 Sınıflar arasından ön elemeye katılacak öğrenci seçimleri ve yetiştirilmeleri öğrencilerin Türkçe ve Türk Kültürü dersine giren öğretmenlerce yapılacaktır.
b) Ön Eleme Basamağı: Bu aşamada Bölge Ön Eleme Komisyonlarınca yapılacak değerlendirmelerde, her bir üye tarafından“Ön Eleme Puan Cetveli” (Ek-1) düzenlenir.
Öğrencilerin sıralama puanları değerlendirilirken, komisyon üyelerince, her bir öğrenci için verilen puanların işlendiği, “Ön Eleme Puan Cetveli Sonuç Formu” (Ek: 1-a) düzenlenir. Üyelerin öğrenciye verdikleri puanların aritmetik toplamının üye sayısına bölünmesiyle bulunan sonuç, öğrencinin puanını oluşturur. Her bölgede en yüksek puanı alan öğrenci, Final’de yarışmaya hak kazanır.
Ön eleme sonucu puan eşitliği halinde, birinci olan öğrencinin belirlenmesinde, doğum tarihi küçük olan ilk sırayı alır. Yine eşitlik durumunda ise kura çekilir.
Bu işlemler sonucunda Final’de yarışmaya hak kazanan öğrencileri ilan eden; “Ön Eleme Sonuç Tutanağı” (Ek: 2) hazırlanır.
Finalde yarışmaya hak kazanan öğrencilere duyurular, ön eleme evraklarının incelenmesinden sonra, Yarışma Yürütme Kurulunca ilgili öğretmen ve koordinatörler aracılığıyla gerçekleştirilir.
c) Final: Yarışmanın son aşamasıdır. Ön elemeler sonucunda birinci olan toplam 12 öğrenci Final’de yarışır. Final yarışması 14 Mart 2015 Cumartesi günü yapılacak olup, yeri ve saati Ataşeliğimizce daha sonra duyurulacaktır. Bu aşamada ön elemeyi geçen her öğrenci jüri önünde İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okuyacaktır. Yarışma Yürütme Kurulunca önceden belirlenen Final Değerlendirme Komisyonu Üyeleri, her bir öğrenci için “Final Puan Cetveli ” (Ek: 3) düzenler.
Sıralamayı belirlemek için Final Puan Cetveli Sonuç Formu” (Ek: 3-a) düzenlenir. Yarışmaya katılan öğrenciler, komisyon üyelerinden aldıkları toplam puana göre derecelendirilirler.
Yarışma sonucu puan eşitliği halinde, öğrencilerin sıralamasında doğum tarihi küçük olan ilk sırayı alır. Yine eşitlik durumunda kura çekilir.
“Final Puan Cetveli Sonuç Formuna” göre öğrencilerin sıralamasını ilan eden, Final Sonuç Tutanağı” (Ek:4) düzenlenir.
İtiraz
Madde 9- Yarışmaya katılanlar Yarışma Şartnamesini, Seçme, Ön Eleme ve Final Değerlendirme Komisyonu kararlarını kabul etmiş sayılırlar ve kararlara itiraz söz konusu değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev Dağılımları
Madde 10- Yarışma süreci boyunca görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

A- Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmenleri:
a) Okul Aile Birlikleri ile işbirliği içinde, yarışmanın öğrencilere duyurulmasını, ilgi duymalarını ve katılımlarını sağlamak.
b) 5-9. Sınıflardan en az 1 en çok 3 öğrenci seçerek, yetiştirilmesini sağlamak.
c) Yarışabilecek öğrenci bulunamaması halinde bu durumu nedenleriyle birlikte resmi yazı ile 30 Ocak 2015 tarihine kadar bölge koordinatörüne bildirmek,
d) Görevlendirilmesi halinde ön eleme komisyon üyesi olarak görev yapmak.
e) Bölge koordinatörlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

B- Ön Eleme Komisyonu başkanı (Bölge Koordinatörü):
a) Aşağıdaki tabloya göre, diğer bölgenin ön eleme komisyonunda görev alacak iki
öğretmeni belirleyerek Ataşeliğe bildirmek,
b) Başkanlığında oluşacak komisyonda görev almak üzere görevlendirilecek TOAB Derneği
üyelerinin (Dernekten öğrenerek, yazılı olarak) isimlerini Ataşeliğe bildirmek.
c) Yarışma takvimine uygun olarak ön eleme ve diğer işlemleri TOAB Derneği ile işbirliği
içerisinde gerçekleştirmek.

Bölge Bölge
1 Markdorf (Bodensee) Albstadt
2 Tübingen Biberach
3 Nürtingen Böblingen
4 Heilbronn Künzelsau
5 Ludwigsburg Backnang
6 Stuttgart Göppingen

(Tabloda bölgelere ait komisyonlar, karşılıklı olarak birbirlerinin yarışmalarında görev alacak olup, yarışma tarihlerini koordineli olarak belirlemeye özen göstermelidirler).
Aynı eğitim bölgesinde iki koordinatörün görev yapıyor olması halinde, koordinatörlük kıdemi, yine eşitlik halinde ise meslekteki kıdemi fazla olan ön eleme komisyon başkanlığını yürütecektir.

C- Yarışma Yürütme Kurulu:
a) Yarışmanın genel organizasyonunu koordine etmek.
b) Final öncesinde yarışmaya katılacak öğrencilerin ödüllerini temin etmek.
c) Final yarışması Değerlendirme Komisyonu Üyelerini (en az 5 kişi) belirlemek ve görevlendirmek.
d) Yarışma sürecinde ön görülmeyen durumların olması halinde ek kararlar almak.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödüllendirme
Madde 11- Ön Eleme sonucunda finale katılmaya hak kazanan 12 kişi final günü ödüllendirilir.

Madde 12- Yarışma sonucunda, sıralamaya göre dağıtılacak ödüller :

Derece Ödül

Birincilik Ödülü Ipad 2 / 64 GB

İkincilik Ödülü Ipad 2 / 32 GB
Üçüncülük Ödülü Ipad 2/ 16 GB
Diğer Öğrenciler Mehmet Akif Ersoy’un SAFAHAT isimli kitabı

YARIŞMA ESASLARI, DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE TAKVİMİ

Katılım Şartları :
1- Yarışma Württemberg genelinde Türkçe ve Türk Kültürü derslerine katılan öğrenciler ile bu derslere katılmadığı halde bireysel olarak yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler arasında (5-9 Sınıflar) gerçekleşecektir. Resmi veya özel görevle geçici bir süreliğine gelenlerin (İmam, öğretmen, diplomat, mühendis, doktor vb.) çocukları yarışmaya katılamazlar.
2- Yarışmaya her öğretmen, dersine girdiği öğrenciler arasından, (5-9 Sınıflar) seçtiği en az bir en çok 3 öğrenci ile katılacaktır. Yarışmaya katılacak düzeyde öğrencisi bulunmayan öğretmenler, durumu resmi yazı formatında mail ile ve nedenlerini de belirterek en geç 30 Ocak 2015 Cuma gününe kadar Bölge Koordinatörüne bildireceklerdir.
3- Final 14 Mart 2015 Cumartesi günü yapılacak olup, yeri ve saati Ataşeliğimizce daha sonra duyurulacaktır. Yarışmaya katılacak öğrenciler, sorumlu öğretmenleri ile birlikte ön eleme ve final yarışmalarında hazır bulunacaktır.
4- Şiiri okurken fon müziği, kostüm ve el eşyası kullanılabilir.
5- Dereceye giren öğrencilere ödülleri, final yarışma gününde verilecektir.

YARIŞMA YÜRÜTME KURULU

Yarışma Kategorisi Adı ve Soyadı Görev Yeri – Görevi
“İSTİKLAL MARŞI ŞİİRİNİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI” Zeynel Abidin Karagöz
………………………..
………………………..

Eğitim Ataşesi
Merkez Koordinatörü
Merkez Koordinatörü

Ek:1
Ön Eleme Puan Cetveli

S.N.
Yarışmacı Öğrencinin Adı / Soyadı Ezber okuma

10 puan

Sahneyi kullanma, uygun fon müziğinin kullanımı

10 puan

Beden dilinin etkin kullanımı (duruş, kendine güven, jest, mimikler, izleyiciyle göz kontağı kurulması)
20 puan
Tonlama, vurgu ve durakların doğru kullanımı ile şiirdeki duyguyu yansıtma

30 puan

Türkçeyi doğru kullanmadoğru sesletim
(telaffuz)

30 puan

Toplam

100 puan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ön Eleme Komisyon Üyesinin: Adı ve Soyadı: …………………………. İmza: …………………

Ek: 1-a

Ön Eleme Puan Cetveli Sonuç Formu

S.N.
Yarışmacı Öğrencinin Adı / Soyadı Ezber okuma

10 puan

Sahneyi kullanma, uygun fon müziğinin kullanımı

10 puan

Beden dilinin etkin kullanımı (duruş, kendine güven, jest, mimikler, izleyiciyle göz kontağı kurulması)
20 puan
Tonlama, vurgu ve durakların doğru kullanımı ile şiirdeki duyguyu yansıtma

30 puan

Türkçeyi doğru kullanmadoğru sesletim
(telaffuz)

30 puan

Toplam

100 puan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ek: 2
ÖN ELEME SONUÇ TUTANAĞI

…/…/2015 tarihinde yapılan İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması ön elemesi sonucunda, aşağıda isimleri ve okulları yer alan öğrenciler Final aşamasında yarışmaya hak kazanmışlardır.

Final’de Yarışmaya Hak Kazanan Öğrenciler:

S.No Öğrencinin Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri Okulu Öğretmeni
1

2

3

……………………………… ……………… ………………… ………………… ……………………
Jüri Üyesi Üye (İmza) Üye (İmza) Üye (İmza) Üye (İmza) Başkan (İmza)

Ek: 3
Final Puan Cetveli

S.N.
Yarışmacı Öğrencinin Adı / Soyadı Ezber okuma

10 puan

Sahneyi kullanma, uygun fon müziğinin kullanımı

10 puan

Beden dilinin etkin kullanımı (duruş, kendine güven, jest, mimikler, izleyiciyle göz kontağı kurulması)
20 puan
Tonlama, vurgu ve durakların doğru kullanımı ile şiirdeki duyguyu yansıtma

30 puan

Türkçeyi doğru kullanmadoğru sesletim
(telaffuz)

30 puan

Toplam

100 puan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Değerlendirme Komisyonu Üyesinin: Adı ve Soyadı: ………………………………. İmzası: …………………

Ek: 3-a
Final Puan Cetveli Sonuç Formu

S.N.
Yarışmacı Öğrencinin Adı / Soyadı Ezber okuma

10 puan

Sahneyi kullanma, uygun fon müziğinin kullanımı

10 puan

Beden dilinin etkin kullanımı (duruş, kendine güven, jest, mimikler, izleyiciyle göz kontağı kurulması)
20 puan
Tonlama, vurgu ve durakların doğru kullanımı ile şiirdeki duyguyu yansıtma

30 puan

Türkçeyi doğru kullanmadoğru sesletim
(telaffuz)

30 puan

Toplam

100 puan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

E
……………………………… ……………… ………………… ………………… ……………………
Jüri Üyesi Üye (İmza) Üye (İmza) Üye (İmza) Üye (İmza) Başkan (İmza)

K:

Ek: 4
STUTTGART EĞİTİM ATAŞELİĞİ
İSTİKLÂL MARŞI ŞİİRİNİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI

FİNAL SONUÇ TUTANAĞI

…/…/2015 tarihinde yapılan İstiklal Marşı Şiirini Güzel Okuma Yarışması Final değerlendirmesi sonucunda sıralama ve ödül dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

Final Yarışması Sıralaması:

Derece Öğrencinin Adı Soyadı Okulu Öğretmeni Ödülü
1.

2.

3.

……………………………… ……………… ………………… ………………… ……………………
Jüri Üyesi Üye (İmza) Üye (İmza) Üye (İmza) Üye (İmza) Başkan (İmza)

Ek: 3-

Eski yazılar «