SEMİNER

 

Erlangen-Nürnberg’de bulunan Friedrich Alexander Üniversitesi tarafından geliştirilen “Türk Göçmen Kökenli Üstün Yetenekliler ” projesi kapsamında 8 Kasım 2014 Cumartesi günü Stuttgart’ta bir tanıtım ve eğitim programı düzenlenecektir.Almanca ve Türkçe olarak düzenlenecek eğitim programında, çocukların üstün zekalı ve yetenekli olup olmadıklarının nasıl anlaşılacağı ve bu çocuklarla iletişim modelleri hakkında eğitim verilecektir.8 Kasım 2014 Cumartesi günü Stuttgart’ta saat 09:00-15:00 arasında düzenlenecek olan programa www.hotm.eu internet adresi üzerinden kayıt yaptırmak gerekmektedir.

 

Foto: Erlangen-Nürnberg'de bulunan Friedrich Alexander Üniversitesi tarafından geliştirilen "Türk Göçmen Kökenli Üstün Yetenekliler " projesi kapsamında 8 Kasım 2014 Cumartesi günü Stuttgart'ta bir tanıtım ve eğitim programı düzenlenecektir.</p><br /><br />
<p>Almanca ve Türkçe olarak düzenlenecek eğitim programında, çocukların üstün zekalı ve yetenekli olup olmadıklarının nasıl anlaşılacağı ve bu çocuklarla iletişim modelleri hakkında eğitim verilecektir.</p><br /><br />
<p>8 Kasım 2014 Cumartesi günü Stuttgart'ta saat 09:00-15:00 arasında düzenlenecek olan programa www.hotm.eu internet adresi üzerinden kayıt yaptırmak gerekmektedir.

 

CUMHURİYET BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

 

Kahraman Türk Milletinin, vatanını, bağımsızlığını ve geleceğini kurtarmak için büyük bir gayret, kararlılık ve cesaretle girdiği Milli Mücadelenin sonucunda elde ettiği zaferlerin en önemli eseri olan Cumhuriyetimizin ilanının 91. yıldönümü kutlu olsun.

cumhuriyet_bayrami

HOŞGELDİN ENES ALİ

Ludwigsburg bölgesi öğretmenlerinden Gökhan Şahin’in dünyaya yeni gelen bebeği Enes Ali’ye, Eğitim Ataşeliği olarak sağlık, mutluluk ve uzun ömürler diliyoruz.

DOĞUM

Eğitim Ataşeliği olarak Ludwigsburg bölgesi öğretmenlerinden Hüner Züberi’nin dünyaya yeni gelen bebeği Ali Sina’ya uzun ömürler diliyoruz.

2014 YILI RESİM YARIŞMASI BAŞLIYOR.

STUTTGART EĞİTİM ATAŞELİĞİ

RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Genel Hükümler

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Yürütme

Amaç

Madde 1- Bu etkinliğin amacı; Württemberg Bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü derslerinde öğrenim gören öğrencilerin resim sanatına olan ilgilerini arttırmak, “FARKLILIKLARA SAYGI “ konu başlığı altında başka dilden, ırktan, dinden çocuklar ile birlikte yaşama alışkanlıklarını geliştirerek farklı olanı kabul etmek ve saygı duymak; hoşgörü duygularını pekiştirerek hoş görülü davranmayı sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu şartname; Württemberg Bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü derslerine devam eden öğrenciler ile bu derslere katılmadığı halde bireysel olarak yarışmaya katılmak isteyen  (1-4. Sınıflar)  öğrencilerin eserlerinin, yarışma şartnamesine uygunluğunu, başvuru şeklini, değerlendirme kurullarının oluşumunu, yapılacak değerlendirmeyi ve verilecek ödülleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu şartname Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği`ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürütme

Madde 4-   Bu yarışma şartnamesi hükümlerini Stuttgart Eğitim Ataşesi yürütür.

 

İKİNCİ BÖLÜM

                                                                             Yarışma

 

Madde 5-Yarışmanın Konusu

2014-15 Eğitim-Öğretim Yılı   Resim Yarışmasının konusu “FARKLILIKLARA SAYGI “dır.

         

Madde 6-Yarışmaya Katılma Şartları ve Eserlerde Aranacak Şartlar

 

Bu  yarışmaya, Württemberg Bölgesi’nde eğitim alan 1-4. sınıf öğrenciler ile bu derse katılmasa bile     1-4. sınıflarda eğitim alan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türk kökenli öğrenciler katılabilir.

a)Yarışmaya katılan eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve yayınlan-

mamış olmalıdır.

b) Resimler 35×50 cm. boyutunda resim kâğıdına serbest teknik ile yapılmalıdır.

c) Resimler çerçevelenmeden ve paspartulanmadan gönderilmelidir.

d) Resimlerin arkasına“ Yarışma Katılım Formu (Ek.4) doldurularak yapıştırılmak zorundadır.

e) Resmin ön yüzünde yarışmaya katılan öğrencinin adı ve soyadı olmamalıdır.

f ) Belirlenen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

g ) Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.

h) Eserler kuru boya kalem, pastel boya ya da sulu boya çalışması olmalıdır.

ı) Yarışmaya katılan her öğrenci kimlik bilgilerini, doğum tarihini belgeleyen nüfus cüzdanı veya

pasaport fotokopisini yarışmaya katılan resim ile birlikte 1.Basamak Seçme Kurullarına vermek

zorundadır.

 

 Madde 7-Yarışma Kategorisi

Bu Resim Yarışması Württemberg Bölgesinde 1-4. sınıflar düzeyinde öğrenim gören öğrenciler arasında  tek kategoride yapılacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme

Madde 8-Değerlendirme Basamakları

Değerlendirme basamakları aşağıdaki şekildedir:

a) 1. Seçme Basamağı: Türkçe ve Türk Kültürü Dersi okutan her öğretmen görev yapmakta olduğu okulun TOAB`nin bir temsilcisi ile birlikte, yarışmaya katılan resimleri, Değerlendirme Puan Cetveli   (EK. 1)`ndeki kriterlere göre değerlendirir; en az 1 en çok 3 resmi sonuç tutanağı (Ek. 1b) ile birlikte en geç 17 Ekim 2014 akşamına kadar bölge koordinatörlerine teslim eder.                                                                                                                         

b) 2. Seçme Basamağı: Bu aşamada bölge koordinatörleri başkanlığında, yine koordinatör tarafından belirlenecek 1 öğretmen ve TOAB Derneğince belirlenecek 1 üyeden oluşan üҫ kişilik “2. Seçme Basamağı Komisyonu” her üye tarafından düzenlenecek 2. Seçme Basamağı Puan Cetvelini (Ek. 2),      2. Seçme Basmağı  Sonuç Formu (Ek. 2a) ve değerlendirme sonucunu (Ek. 2b) en geç 05 Kasım 2014 tarihine kadar tamamlayacaktır. Bölge Koordinatörleri ilk 3 sırayı alan resimleri, finalde yarışmak üzere 07 Kasım 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Eğitim Ataşeliğine ulaştıracaklardır. Türkçe ve Türk Kültürü derslerine katılmadığı halde, bireysel olarak yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler resimlerini 2. Seçme Basamağına katılmak üzere bölge koordinatörlerine en geç 17 Ekim 2014 günü mesai bitimine kadar teslim edeceklerdir.                                                                                                                            

c) Final: Yarışmanın son aşamasıdır. Her bölgeden 2. Seçme Basamağı sonucunda ilk üç dereceyi kazanan 12 bölgeden belirlenen toplam 36 öğrencinin resimleri Final’de değerlendirilecektir. Final Değerlendirme Kurulu,  Final değerlendirme sonuçlarını (Ek.3, Ek3-a, Ek.3-b) Ataşeliğe resimlerin orijinalleri ile birlikte teslim edecektir. Final yarışmasındaki 3 Kişilik Değerlendirme Kurulu, Eğitim Ataşeliğince, konu ile ilgili tarafsız kişilerden görevlendirilecektir. Resimler 14 Kasım 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğinde değerlendirilecektir.

 *1. Seçme Basamağı, 2. Seçme Basamağı ve Final değerlendirmelerinin her birinde puan eşitliği halinde, öğrencilerin sıralamasında doğum tarihi küçük olan ilk sırayı alır. Yine eşitlik durumunda ise kura çekilir.

 

Madde 9- İtiraz

Final Yarışması sonuçları Stuttgart Eğitim Ataşeliği internet sitesinden duyurulacaktır. Yarışmaya katılan resimlerin sahipleri, Yarışma Şartnamesini ve 1. Basamak Seçme, 2. Basamak Seçme, Final Değerlendirme Kurulu kararlarını kabul etmiş sayılırlar ve kararlara itiraz söz konusu değildir.

 

Madde 10-Telif Hakkı

a-) Derece alsın almasın, tüm resimler Stuttgart Başkonsolosluğu ve Eğitim Ataşeliğince yapılacak etkinliklerde kullanılabilecek ve bunun için herhangi bir telif hakkı ödenmeyecektir.

b-) Resim sahibinin hakkı saklı kalmak şartıyla eserin tüm imtiyazı yarışmayı düzenleyen Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğine aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartı kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya katılan her öğrenci, velisinin imzasını taşıyan ve eserin telif haklarının Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğine ait olduğunu belirten belgeyi (Ek.4) resimle birlikte göndermesi gerekmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev Dağılımları

Madde 11- Görev Dağılımı

Görev dağılımları aşağıdaki şekildedir:

 

A- Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmenleri

a)      Yarışmanın görev yaptığı çevreye, öğrencilere T.O.A.B ile işbirliği içerisinde duyurulmasını ve yarışmacıların katılımlarını sağlamak. 1. Seçme Basamağı Değerlendirme Kurulu başkanlığını yürütmek.

b)     Yarışabilecek öğrenci bulunamaması halinde bu durumu nedenleriyle birlikte resmi yazı ile

17 Ekim 2014 tarihine kadar bölge koordinatörüne bildirmek.

c)      1.  Seçme Basamağı Değerlendirme sonuç tutanağı (Ek. 1-b) ile 2. Seçme Basamağına katılmaya hak kazanan resimleri 17 Ekim 2014 tarihine kadar Bölge Koordinatörüne ulaştırmak.

d)     Bölge koordinatörlerince yarışmaya ilişkin verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 

B- Bölge Koordinatörü

a)      2. Seçme Basamağı Kurulu Başkanlığını yürütür. Bölgede iki koordinatör  görev yapmakta ise,

“Bölge Koordinatörlük”  kıdemi daha fazla olan, eşitlik halinde ise mesleki kıdemi fazla olan

“2. Seçme Basamağı Başkanı” ve yarışmanın bölge sorumlusudur.

b)     2.Basamak Seçme Kurulunda görev alacak olan OABD Başkanlığınca belirlenen  iki  üye isimleriyle, değerlendirmenin yapılacağı tarihi Ataşeliğe bildirmek.

c)  Yarışma şartnamesine uygun olarak Yarışmanın 2. Seçme Basamağı  işlemlerini OABD ile

      işbirliği içerisinde gerçekleşmesini sağlamak.

c)      Koordinatörler  “2. Seçme Basamağı Başkanlıklarını” aşağıdaki tabloya uygun olarak karşılıklı

değişerek yürüteceklerdir.

 

Bölge

Bölge

1

Markdorf  (Bodensee) Albstadt

2

Tübingen Biberach

3

Nürtingen Böblingen

4

Heilbronn Künzelsau

5

Ludwigsburg Backnang

6

Stuttgart Göppingen

 

      C-Final Değerlendirme Kurulu

a)      ”Final Değerlendirme Kurulu” Eğitim Ataşeliğince belirlenir.

b)      14 Kasım 2014 tarihinde “Final” değerlendirme işlemlerini yapar ve sonucu tutanakla Eğitim Ataşeliğine bildirir.

 

D- Yarışma Yürütme Komisyonu

a)      Yarışma konusunu belirlemek.

b)      Yarışmanın genel organizasyonunu koordine etmek.

c)      Final Yarışması öncesinde yarışmaya katılacak öğrencilerin ödüllerini temin etmek.

d)     Final yarışmalarının Değerlendirme Kurulu üyelerini belirlemek ve görevlendirmek.

e)      Yarışma sürecinde ön görülmeyen durumların olması halinde ek kararlar almak.

f)       Yarışmanın şartnameye uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ödüllendirme

Madde 12- 2. Seçme Basamağı sonucunda finalde yarışmaya hak kazanan resim sahibi 3 öğrenci, ilgili bölgenin TOAB Derneğince ödüllendirilebilir. Final Yarışması sonucunda sıralamaya giren öğrencilere ödülleri, T.C.Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğince belirlenen günde ve yerde verilecektir.

 

Final ödülleri:

 

 

            Derece          Ödül
 Birincilik Ödülü Fotoğraf  Makinası
 İkincilik Ödülü Fotoğraf  Makinası
Üçüncülük Ödülü Okul  Çantası
Mansiyon Boya Seti

 

 

 

YARIŞMA YÜRÜTME KURULU

 

Yarışma Kategorisi

Adı ve Soyadı

Görev Yeri – Görevi

“FARKLILIKLARA SAYGI “ Zeynel Abidin KaragözIşık Tanrıkulu AralSemih Çekici

 

Eğitim AtaşesiMerkez Koordinatörü

Stuttgart Bölge Koordinatörü

 

Doğum

Eğitim Atașeliği olarak Stuttgart Merkez öğretmeni Ulaș Özkahraman ve Göppingen Bölgesi öğretmeni Ercan Akar`ın dünyaya yeni gelen bebeklerine uzun ömürler diliyoruz…

SOMA İÇİN YARDIM KAMPANYASI

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınları, yaralananlar ve madende çalışan işçiler için, ülkemizde başlatılan yardım kampanyası ile ilgili çalışmalar T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gerçekleştirilecektir.

Yardımların aktarılabilmesini teminen aşağıda belirtilen banka hesaplarının açıldığı Başbakanlığın ilgili genelgesiyle bildirilmiştir:

MANİSA SOMA İNSANİ YARDIM KAMPANYASI BANKA HESAP NUMARALARI

T.C.ZİRAAT BANKASI ANKARA KAMU GİRİŞİMCİ ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No : TR940001002533555555555099
Hesap No : 55555555-5099
ABD Doları Hesap IBAN No: : TR670001002533555555555100
Hesap No: 55555555-5100
EURO Hesap IBAN No: TR400001002533555555555101
Hesap No: 55555555-5101
Banka Swift Kod No: TCZBTR2A

T.VAKIFLAR BANKASI A.O. TUNALI HİLMİ/ ANKARA ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No: TR500001500158007302215787
Hesap No: 00158007302215787
ABD Doları Hesap IBAN No: TR710001500158048014688846
Hesap No: 00158048014688846
EURO Hesap IBAN No: TR690001500158048014688882
Hesap No: 00158048014688882
Banka Swift Kod No: TVBATR2A

T.HALK BANKASI BAKANLIKLAR ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No: TR780001200940800005000020
Hesap No: 05000020
ABD Doları Hesap IBAN No: TR720001200940800058000152
Hesap No: 58000152
EURO Hesap IBAN No: TR450001200940800058000153
Hesap No: 58000153
Banka Swift Kod No: TRHBTR2A

Genelge’de ayrıca, gerçek ve tüzel kişilerin yukarıdaki hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri gibi, Turkcell, Vodafone ve Avea GSM operatörlerinin “1866” kısa SMS numarasına “Soma” yazarak 5 (Beş) TL karşılığı bağışta bulunabilecekleri belirtilmektedir.

Saygıyla duyurulur.

Anneler Günü Kutlu Olsun…

Tüm annelerin bu özel günü kutlu ve mutlu olsun…anneler günü

DUYURU

Bakanlığımızca, Ataşeliğimizde gerçekleştirilecek hizmet içi eğitim sebebiyle 12-13-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında hizmet verilemeyecektir. Önemle duyurulur.

 

Eğitim Ataşeliği

Doğum

Eğitim Ataşeliği Ailesi olarak Ludwigsburg Bölgesi Öğretmeni Meral Atan ÇELİK, Göppingen Bölgesi Öğretmenlerimiz  Bülent ARIK ve Zekeriya ŞENER`in  dünyaya gelen  bebeklerine uzun ömürler diliyoruz…

Eski yazılar «