YÖS Bilgilendirme

Berlin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi

2014 İstanbul Üniversitesi Yabancı Öğrenci Alım Sınavı  Yunus Emre Enstitüsü tarafından Köln’de yapılacaktır.

YÖS Bilgilendirme

  • Başvuru Tarihleri:             10 Mart – 28 Nisan
  • Sınav Tarihi:                      24 Mayıs Cumartesi

 

  • Başvurular site üzerinden online olarak yapılacaktır. Öğrenci girmek istediği merkez ücretini de linkten görebilecektir.

https://yos.istanbul.edu.tr/panel/AdayForm.php

Bütün bilgilere yos.istanbul.edu.tr ‘den ulaşabilirsiniz.

Scan0008

YÖS

MESLEKİ EĞİTİM

BW Eyaletinde mesleki eğitime ilişkin bilgilendirmelere, aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://www.meslek-bw.de

Batı Avrupa Programları

Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarına kayıt olmak isteyen lise veya dengi okul mezunu öğrenci adaylarına yönelik; Öğrenci Seçme Sınavı, Sınavsız Geçiş, İkinci Üniversite başvuruları www.anadolu-uni.de adresi üzerinden yapılacak başvurular 2 Mayıs 2014 günü Almanya yerel saati ile 16.30`da sona erecektir.

Konuyla ilgili iletişim adresleri:

Tel.:+ 49 221 511 044

Faks: +49 221 521 149

e- posta: bap@anadolu-uni.de

İnternet:www.anadolu-uni.de

BAP

Taziye

Stuttgart Merkez Bölgesi öğretmenlerimizden Hakan Tecer`in amcası vefat etmiştir. Merhuma Allah`tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
Eğitim Ataşeliği Çalışanları

Resim Yarışması

Bursa Nilüfer İlçesi Özel Sınav İlkokul ve Ortaokulu Müdürlüğünce uluslararası düzeyde, 08-12 yaş grubu öğrencilerine yönelik ” Bir Masal Anlat Bana İçinde Sen ve Hayallerin Olsun” konulu resim yarışması düzenlenmektedir. Yarışma koşullarıyla ilgili bilgilere http://torbali.meb.gov.tr/www/uluslararasi-resim-yarismasi/icerik/206 adresinden ulaşabilirsiniz.
Resim

Yeni Yılınız Kutlu Olsun!

“İki günü aynı olan ziyandadır” felsefesini benimseyen bir kurumun çalışanları olarak 2014`ün eğitim alanında tüm hedeflerimizi uygulayabileceğimiz ve eğitim çıtasını bir adım daha yukarı çıkarabileceğimiz bir yıl olması ümidiyle, yeni yılın öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize, vatandaşlarımıza ve tüm insanlara sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dileriz…
Yeni Yılınız Kutlu Olsun!!!
Eğitim Ataşeliği Çalışanları
2014

STUTTGART EĞİTİM ATAŞELİĞİ İSTİKLÂL MARŞI ŞİİRİNİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI

STUTTGART EĞİTİM ATAŞELİĞİ
İSTİKLÂL MARŞI ŞİİRİNİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Yürütme

Amaç
Madde 1- Bu etkinliğin amacı, Württemberg Bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü derslerinde öğrenim gören öğrencileri; Türk dilini doğru, etkili ve kurallarına uygun olarak konuşmaya özendirmek, onlara toplum karşısında kendilerini ifade etme becerisi ve özgüven kazandırmak, dilimizin en güzel ifade şekillerinden biri olan şiir sanatına ilgi duymalarını, geçmiş ve gelecek arasında tarihi, milli, manevi köprü kurabilmelerini ve vatan, millet, bayrak sevgi ve saygısını kuvvetlendirmelerine katkı sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- Bu yarışma, Württemberg Bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü derslerine devam eden öğrenciler ile bu derslere katılmadığı halde bireysel olarak yarışmaya katılmak isteyen 1-5 sınıf (31 Aralık 2013 tarihinde 13 yaşından gün almamış olan) Türk ve Türk kökenli öğrencileri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu şartname, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yürütme
Madde 4- Bu yarışma, Stuttgart Eğitim Ataşesince yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM
Yarışma

Yarışma Kategorisi
Madde 6- Württemberg Bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü dersine katılan 1-5 sınıflarda öğrenim gören öğrenciler arasında yapılacaktır.

Yarışma Basamakları
Madde 7- Yarışma üç basamakta gerçekleştirilecektir:
a) Seçme: Ataşelik sorumluluk bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü Dersi okutan her öğretmen, 1-5 sınıflardan en az bir, en çok 3 öğrenci seçerek yetiştirecek ve ön elemeye katılacak öğrencileri, en geç 31.01.2014 akşamına kadar bölge koordinatörüne bildirecektir.
b) Ön Eleme: Bölge Koordinatörleri başkanlığında, yine koordinatör tarafından belirlenecek 2 öğretmen (mümkünse Türkçe ya da Türk Dili ve Edebiyatı branşından) ve TOAB Derneği/Derneklerince belirlenecek iki temsilciden oluşan ‘Ön Eleme Komisyonu’; 4. Bölüm 10- B Maddesinde yer alan tabloya göre karşılıklı bölgelerde ön elemeyi gerçekleştirecektir. Her iki kategoride yapılacak ön eleme seçimleri, en geç 26 Şubat 2014 tarihinde tamamlanacak ve ilk sırayı alan öğrenci isimleri finalde yarışmak üzere 28 Şubat 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Ön Eleme Komisyon Başkanınca, Eğitim Ataşeliğine bildirilecektir. Türkçe ve Türk Kültürü derslerine katılmadığı halde bireysel olarak yarışmaya katılmak isteyenler, doğrudan ön elemeye katılmak üzere bölge koordinatörlerine en geç 31 Ocak 2014 günü mesai bitimine kadar yazılı talepte bulunacaklardır.
c) c) Final: Ön eleme sonucunda birinci olan öğrencilerin katılımıyla 23 Mart 2014 Pazar günü saat 14.00`da yapılacak olup, adresi Ataşeliğimizce daha sonra duyurulacaktır. Salon ve final programının tertip ve düzeni ile ilgili işlemler, Yarışma Yürütme Kurulunca gerçekleştirilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme
Madde 8-
a) Seçme Basamağı: Yarışmanın ilk aşamasıdır. 1-5. Sınıflar arasından ön elemeye katılacak öğrenci seçimleri ve yetiştirilmeleri öğrencilerin Türkçe ve Türk Kültürü dersine giren öğretmenlerce yapılacaktır.
b) Ön Eleme Basamağı: Bu aşamada Bölge Ön Eleme Komisyonlarınca yapılacak değerlendirmelerde, her bir üye tarafından“Ön Eleme Puan Cetveli” (Ek-1) düzenlenir.
Öğrencilerin sıralama puanları değerlendirilirken, komisyon üyelerince, her bir öğrenci için verilen puanların işlendiği, “Ön Eleme Puan Cetveli Sonuç Formu” (Ek: 1-a) düzenlenir. Üyelerin öğrenciye verdikleri puanların aritmetik toplamının üye sayısına bölünmesiyle bulunan sonuç, öğrencinin puanını oluşturur. Her bölgede en yüksek puanı alan öğrenci, Final’de yarışmaya hak kazanır.
Ön eleme sonucu puan eşitliği halinde, birinci olan öğrencinin belirlenmesinde, doğum tarihi küçük olan ilk sırayı alır. Yine eşitlik durumunda ise kura çekilir.
Bu işlemler sonucunda Final’de yarışmaya hak kazanan öğrencileri ilan eden; “Ön Eleme Sonuç Tutanağı” (Ek: 2) hazırlanır.
Final’de yarışmaya hak kazanan öğrencilere duyurular, ön eleme evraklarının incelenmesinden sonra, Yarışma Yürütme Kurulunca ilgili öğretmen ve koordinatörler aracılığıyla gerçekleştirilir.
c) Final: Yarışmanın son aşamasıdır. Ön Elemeler sonucunda birinci olan toplam 12 öğrenci Final’de yarışır. Final yarışması 23 Mart 2014 Pazar günü saat 14.00`da yapılacak olup, adresi Ataşeliğimizce daha sonra duyurulacaktır. Bu aşamada ön elemeyi geçen her öğrenci jüri önünde İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okuyacaktır. Yarışma Yürütme Kurulunca önceden belirlenen Final Değerlendirme Komisyonu Üyeleri, her bir öğrenci için “Final Puan Cetveli ” (Ek: 3) düzenler.
Sıralamayı belirlemek için Final Puan Cetveli Sonuç Formu” (Ek: 3-a) düzenlenir. Yarışmaya katılan öğrenciler, komisyon üyelerinden aldıkları toplam puana göre derecelendirilirler.
Yarışma sonucu puan eşitliği halinde, öğrencilerin sıralamasında doğum tarihi küçük olan ilk sırayı alır. Yine eşitlik durumunda kura çekilir.
“Final Puan Cetveli Sonuç Formuna” göre öğrencilerin sıralamasını ilan eden, Final Sonuç Tutanağı” (Ek:4) düzenlenir.
İtiraz
Madde 9- Yarışmaya katılanlar Yarışma Şartnamesini, Seçme, Ön Eleme ve Final Değerlendirme Komisyonu kararlarını kabul etmiş sayılırlar ve kararlara itiraz söz konusu değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev Dağılımları
Madde 10- Yarışma süreci boyunca görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

A- Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmenleri:
a) Okul Aile Birlikleri ile işbirliği içinde, yarışmanın öğrencilere duyurulmasını, ilgi duymalarını ve katılımlarını sağlamak.
b) 1-5 Sınıflardan en az 1 en çok 3 öğrenci seçerek, yetiştirilmesini sağlamak.
c) Yarışabilecek öğrenci bulunamaması halinde bu durumu nedenleriyle birlikte resmi yazı ile 31/01/2014 tarihine kadar Bölge Koordinatörüne bildirmek,
d) Görevlendirilmesi halinde ön eleme komisyon üyesi olarak görev yapmak.
e) Bölge Koordinatörlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

B- Ön Eleme Komisyonu başkanı (Bölge Koordinatörü):
a) Aşağıdaki tabloya göre, diğer bölgenin ön eleme komisyonunda görev alacak iki öğretmeni belirleyerek Ataşeliğe bildirmek,
b) Başkanlığında oluşacak komisyonda görev almak üzere görevlendirilecek TOAB Derneği üyelerinin (Dernekten öğrenerek, yazılı olarak) isimlerini Ataşeliğe bildirmek.
c) Yarışma takvimine uygun olarak ön eleme ve diğer işlemleri TOAB Derneği ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmek.

Bölge Bölge
1 Markdorf (Bodensee)- Biberach
2 Albstadt- Tübingen
3 Nürtingen- Göppingen
4 Backnang- Künselsau
5 Heilbronn- Ludwigsburg
6 Stuttgart- Böblingen

(Tabloda bölgelere ait komisyonlar, karşılıklı olarak birbirlerinin yarışmalarında görev alacak olup, yarışma tarihlerini koordineli olarak belirlemeye özen göstermelidirler).
Aynı eğitim bölgesinde iki koordinatörün görev yapıyor olması halinde, koordinatörlük kıdemi, yine eşitlik halinde ise meslekteki kıdemi fazla olan ön eleme komisyon başkanlığını yürütecektir.

C- Yarışma Yürütme Kurulu:
a) Yarışmanın genel organizasyonunu koordine etmek.
b) Final öncesinde yarışmaya katılacak öğrencilerin ödüllerini temin etmek.
c) Final yarışması Değerlendirme Komisyonu Üyelerini (en az 5 kişi) belirlemek ve görevlendirmek.
d) Yarışma sürecinde ön görülmeyen durumların olması halinde ek kararlar almak.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödüllendirme
Madde 11- Ön Eleme sonucunda finale katılmaya hak kazanan 12 kişi final günü ödüllendirilir.

Madde 12- Yarışma sonucunda, sıralamaya göre dağıtılacak ödüller :

Derece Ödül

Birincilik Ödülü Ipad 2 / 64 GB

İkincilik Ödülü Ipad 2 / 32 GB
Üçüncülük Ödülü Ipad 2/ 16 GB
Diğer Öğrenciler Mehmet Akif Ersoy’un SAFAHAT isimli kitabı

YARIŞMA ESASLARI, DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE TAKVİMİ

Katılım Şartları :
1- Yarışma Württemberg genelinde Türkçe ve Türk Kültürü derslerine katılan öğrenciler ile bu derslere katılmadığı halde bireysel olarak yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler arasında ((31 Aralık 2013 tarihinde 13 yaşından gün almamış olan, 1-5 Sınıflar arasında) gerçekleşecektir. Resmi veya özel görevle geçici bir süreliğine gelenlerin (İmam, öğretmen, diplomat, mühendis, doktor vb.) çocukları yarışmaya katılamazlar.
2- Yarışmaya her öğretmen, dersine girdiği öğrenciler arasından, (1-5 Sınıflar) seçtiği en az bir en çok 3 öğrenci ile katılacaktır. Yarışmaya katılacak düzeyde öğrencisi bulunmayan öğretmenler, durumu resmi yazı formatında mail ile ve nedenlerini de belirterek en geç 31/01/2014 Cuma gününe kadar Bölge Koordinatörüne bildireceklerdir.
3- Final 23/03/2014 Pazar günü saat 14.00`da yapılacak olup, adresi Ataşeliğimizce daha sonra duyurulacaktır. Yarışmaya katılacak öğrenciler, sorumlu öğretmenleri ile birlikte ön eleme ve final yarışmalarında hazır bulunacaktır.
4- Şiiri okurken fon müziği, kostüm ve el eşyası kullanılabilir.
5- Dereceye giren öğrencilere ödülleri, final yarışma gününde verilecektir.

YARIŞMA YÜRÜTME KURULU

Yarışma Kategorisi Adı ve Soyadı Görev Yeri – Görevi
İSTİKLAL MARŞI ŞİİRİNİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI
Eğitim Ataşesi- Zeynel Abidin Karagöz
Merkez Koordinatörü- Meryem Bozbey
Merkez Koordinatörü- Halil Doğan
isti

BAŞARILI GYMNASIUM ÖĞRENCİLERİNE ÖDÜL

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Eğitim Bölgemizdeki Gymasium’lardan en yüksek not ile mezun olan 2 kız ve 2 erkek öğrencinin T.C. Berlin Büyükelçiliğince ödüllendirilmesi düşünülmektedir.

Başarılı öğrencilerimizin aşağıdaki formata uygun seçilme başvurularını (diploma fotokopileri ile birlikte) en geç 16.12.2013 tarihinde ulaşacak şekilde  doğrudan Ataşeliğimize posta ile göndermeleri rica olunur.

Stuttgart Eğitim Ataşeliği

FORMAT

Adı Soyadı:

Doğum tarihi:

Mezun olduğu okul:

Not ortalaması:

Şu anda okumakta olduğu okul:

E-posta adresi:

Cep telefonu numarası:

Adres:

ödül

STUTTGART EĞİTİM ATAŞELİĞİ ŞİİR YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

STUTTGART EĞİTİM ATAŞELİĞİ

ŞİİR YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Yürütme

Amaç

Madde 1- Bu etkinliğin amacı; Württemberg Bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü derslerinde öğrenim gören öğrencilerin şiir yazmaya ve okumaya olan ilgilerini arttırmak, öğrencilere kitap okuma ve güzel yazma alışkanlıkları kazandırarak Türkçe kelime hazinelerini çoğaltmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk`ün “YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ “görüşü doğrultusunda başka dilden, ırktan, dinden çocuklar ile birlikte yaşama alışkanlıklarını geliştirmek, hoşgörü duygularını pekiştirmek, dünya barışına katkı sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu şartname, Württemberg Bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü derslerine devam eden öğrenciler ile bu derslere katılmadığı halde bireysel olarak yarışmaya katılmak isteyen  (5-9. Sınıflar) Türk ya da Türk kökenli öğrencilerin şiirlerinin yarışma şartnamesine uygunluğunu, başvuru şeklini, değerlendirme kurullarının oluşumunu, yapılacak değerlendirmeyi ve verilecek ödülleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu şartname Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürütme

Madde 4-   Bu yarışma şartnamesini Stuttgart Eğitim Ataşesi yürütür.

 

                                                                                    İKİNCİ BÖLÜM

Yarışmanın konusu, Katılma şartları ve Kategorisi

Madde 5-Yarışmanın Konusu

2013 Yılı   Şiir yazma yarışmasının konusu “DÜNYA BARIŞI “dır.

Madde 6-  Yarışmaya katılma şartları ve şiirde aranacak şartlar

 a)    Bu yarışmaya Württemberg Bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü dersine katılan 5-9. Sınıf öğrencileri ile bu derse katılmamakla birlikte, aynı sınıflarda öğrenim gören Türk ya da Türk kökenli öğrenciler katılabilir. T.C.adına kamu görevlisi olarak görev yapanların çocukları bu yarışmaya katılamazlar.

b)  Yarışmaya katılan şiirler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve yayınlanmamış olmalıdır.

c) Her yarışmacı yarışmaya bir şiirle katılmalıdır.

d) Öğrenciye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanarak yarışmaya katılan şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)  Şiir Türkiye Türkçesi ile yazılmalıdır.

f)  Şiirler çizgisiz A4 dosya kâğıdına okunaklı olarak el yazısı ile yazılacak, aynı zamanda iki A4 sayfa boyutunu geçmeyecek şekilde, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, tek sütuna ve 1,5 satır aralığında bilgisayarda da yazılacaktır.

Kâğıdın arka yüzüne sadece katılımcının adı ve soyadı yazılacaktır.

G )  Şiirler mürekkepli veya tükenmez mavi renkli kalemle yazılacaktır.

h)  Şiirde ölçü kullanıp kullanmamak serbesttir.

ı) Yarışmaya katılan her öğrenci kimlik bilgilerini, doğum tarihini belgeleyen nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisini yarışmaya katılan şiir ile birlikte 1. Basamak Seçme Kuruluna vermek zorundadır.

i) Yarışmaya katılan şiirler iade edilmeyecektir.

Madde 7-Yarışma Kategorisi

Bu Şiir Yazma Yarışması Württemberg Bölgesinde 5-9 sınıflar düzeyinde öğrenim gören öğrenciler arasında tek kategoride yapılacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yarışma basamakları, İtiraz ve Telif hakkı

Madde 8- Yarışma basamakları

A) 1. Seçme Basamağı: Ataşelik sorumluluk bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü Dersi okutan her öğretmen ve Okul Aile Birliğince görevlendirilen bir üye tarafından seçilen (Ek: 1/a)  en az 1, en çok 3 şiir, (Ek: 1/b) ile birlikte en geç 16.12.2013 akşamına kadar bölge koordinatörüne teslim edilecektir.

B) 2. Seçme Basamağı: Bu aşamada Bölge Koordinatörleri başkanlığında TOAB Derneğince belirlenecek 2 üyeden oluşan üç kişilik “2. Seçme Basamağı Kurulu” her bir üye tarafından düzenlenecek puan cetvelini (Ek: 2), 2. Seçme Basamağı sonuç formunu ( Ek: 2/a)  ve sonuç tutanağını (Ek: 2/b) en geç 17.01.2014 tarihine  kadar tamamlayacaktır. Bölge Koordinatörleri sonuç tutanağı ve ilk 3 sırayı alan şiirleri, finalde yarışmak üzere 17.01. 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Eğitim Ataşeliğine teslim edeceklerdir.  Türkçe ve Türk Kültürü derslerine katılmadığı halde, bireysel olarak yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler şiirlerini 2. seçme basamağına katılmak üzere bölge koordinatörlerine en geç 16.12.2013 günü mesai bitimine kadar teslim edeceklerdir.

C) Final: Yarışmanın son aşamasıdır. 2. Seçme Basamağı sonucunda 12 eğitim bölgesinden ilk üç dereceyi kazanan toplam 36 öğrencinin şiirleri, 22-24 Ocak 2014 tarihleri arasında Eğitim Ataşeliğinde değerlendirilecektir. Final Değerlendirme Kurulu, değerlendirme sonuçlarını (Ek: 3, Ek: 3/a, Ek: 3/b) şiirlerin orijinalleri ile birlikte Ataşeliğe teslim edecektir. Değerlendirme Kurulu, Yarışma Yürütme Kurulunca konu ile ilgili tarafsız kişilerden seçilecektir.

1.Seçme Basamağı, 2.Seçme Basamağı ve Final değerlendirmelerinde puan eşitliği halinde; öğrencilerin sıralamasında doğum tarihi küçük olan ilk sırayı alır. Yine eşitlik durumunda ise kur´a çekilir.

Madde 9- İtiraz

Final Yarışması sonuçları Stuttgart Eğitim Ataşeliği internet sitesinden duyurulacaktır. Yarışmaya katılan şiir sahipleri, Yarışma Şartnamesini, 1. Basamak Seçme, 2. Basamak Seçme, Final Değerlendirme Kurulu kararlarını kabul etmiş sayılırlar ve kararlara itiraz söz konusu değildir.

  Madde 10- Telif Hakkı

   Derece alsın almasın, tüm şiirler Stuttgart Başkonsolosluğu ve Eğitim Ataşeliğince basılı yayınlarda ve etkinliklerde kullanılabilecek,  bunun için her hangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.

  Şiir sahibinin hakkı saklı kalmak şartıyla şiirin tüm imtiyazı yarışmayı düzenleyen Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğine aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartı kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya katılan her öğrenci velisinin, telif haklarının Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğine ait olduğunu belirten belgeyi şiirle birlikte teslim etmesi gerekmektedir (Ek: 4). Bu formu imzalı olarak teslim etmeyenlerin şiirleri, değerlendirmeye alınmayacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev Dağılımları

Madde 11-  Görev dağılımları

 A- Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmenleri:

a) Yarışmanın, görev yaptığı çevreye ve öğrencilere T.O.A.B ile işbirliği içerisinde duyurulmasını ve yarışmacıların katılımlarını sağlamak, 1.Seçme Basamağı Değerlendirme Kurulu Başkanlığını yürütmek.

b) Yarışabilecek öğrenci bulunamaması halinde bu durumu nedenleriyle birlikte yazılı olarak 16.12.2013 tarihine kadar Bölge Koordinatörüne bildirmek.

c)1. Seçme Basamağı sonuç formu (Ek: 1/b) ile 2. Seçme Basamağına katılmaya hak kazanan şiirleri 16.12.2013 tarihine kadar Bölge Koordinatörüne ulaştırmak.

d)Bölge koordinatörlerince yarışmaya ilişkin verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 

B-) Bölge Koordinatörü:

a)  2. Seçme Basamağı Kurulu başkanlığını yürütmek. Bölgede iki Koordinatör görev yapmakta ise, Bölge Koordinatörlük kıdemi daha fazla olan (eşitlik halinde mesleki kıdemi fazla olan), 2.  Seçme Basamağı Kurulu Başkanı ve yarışmanın bölge sorumlusudur.

b)  2. Seçme Basamağı Seçme Kurulunda görev alacak Okul Aile Birliği Derneği Başkanlığınca belirlenen iki üye ismini 10.01.2014 Cuma günü saat 15.00 a kadar Ataşeliğe bildirmek.

c) Yarışma şartnamesine uygun olarak Yarışmanın 2. Seçme Basamağı işlemlerini, bölgedeki TOAB Derneği/Dernekleri ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmek.

d)  2. Seçme Basamağı,  aşağıdaki tabloya göre, eğitim bölgeleri arasında karşılıklı olarak gerçekleştirilecektir.

 

Bölge

Bölge

1

Markdorf  (Bodensee) Biberach

2

Albstadt Tübingen

3

Nürtingen Göppingen

4

Backnang Künselsau

5

Heilbronn Ludwigsburg

6

Stuttgart Böblingen

 C- Final Değerlendirme Kurulu:

a)      Yarışma Yürütme Kurulunca görevlendirilen ”Final Değerlendirme Kurulu” yarışma değerlendirmesine başlamadan önce aralarından Başkan seçer.

b)      22 Ocak 2014 – 24 Ocak 2014 tarihleri arasında değerlendirme işlemlerini yapar ve sonucu tutanakla  Eğitim Ataşeliğine teslim eder.

D- Yarışma Yürütme Kurulu:

  • Yarışmanın konusunu belirler.
  • Yarışmanın genel organizasyonunu koordine eder.
  • Final Yarışması öncesinde yarışmaya katılacak öğrencilerin ödüllerini temin eder.
  • Final yarışmalarının Değerlendirme Kurulu üyelerini tespit eder ve görevlendirir.
  • Yarışma sürecinde ön görülmeyen durumların olması halinde ek kararlar alır.
  • Yarışmanın şartnameye uygun yürütülmesini sağlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ödüllendirme

Madde 12- Ödüllendirme

2. Seçme Basamağı sonucunda finalde yarışmaya hak kazanan şiir sahibi 3 öğrenci, ilgili bölgenin TOAB Derneğince ödüllendirilebilir.

Final Yarışması sonucunda sıralamaya giren öğrencilere ödülleri, T.C.Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğince belirlenen günde ve yerde verilecektir.

Final ödülleri:

            Derece          Ödül
 Birincilik Ödülü I pad
 İkincilik Ödülü E book
Üçüncülük Ödülü Fotoğraf makinası
Mansiyon Dolmakalem set 

siir 

 

“DÜNYA BARIŞI “ Konulu Resim Yarışması

STUTTGART EĞİTİM ATAŞELİĞİ

RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Yürütme

Amaç

Madde 1- Bu etkinliğin amacı; Württemberg Bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü derslerinde öğrenim gören öğrencilerin resim sanatına olan ilgilerini arttırmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk`ün “YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ “ görüşü doğrultusunda başka dilden, ırktan, dinden çocuklar ile birlikte yaşama alışkanlıklarını geliştirmek, hoşgörü duygularını pekiştirmek, dünya barışına katkı sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu şartname; Württemberg Bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü derslerine devam eden öğrenciler ile bu derslere katılmadığı halde bireysel olarak yarışmaya katılmak isteyen  (1-6. Sınıflar)  Türk ya da Türk kökenli öğrencilerin eserlerinin, yarışma şartnamesine uygunluğunu, başvuru şeklini, değerlendirme kurullarının oluşumunu, yapılacak değerlendirmeyi ve verilecek ödülleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu şartname Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği`ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürütme

Madde 4-   Bu yarışma şartnamesi hükümlerini Stuttgart Eğitim Ataşesi yürütür.

 

                                                                                   İKİNCİ BÖLÜM

                                                                                   Yarışma

 Madde 5-Yarışmanın Konusu

2013 Yılı   Resim Yarışmasının konusu “DÜNYA BARIŞI “dır.         

Madde 6-Yarışmaya Katılma Şartları ve Eserlerde Aranacak Şartlar

Bu  yarışmaya, Württemberg Bölgesinde eğitim alan 1-6. sınıf öğrenciler ile bu derse katılmasa bile  1-6. sınıflarda eğitim alan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türk kökenli öğrenciler katılabilir.

a)Yarışmaya katılan eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve yayınlanmamış olmalıdır.

b) Resimler 30×42 cm (A3) boyutunda resim kâğıdına serbest teknik ile yapılmalıdır.

c) Resimler çerçevelenmeden ve paspartulanmadan gönderilmelidir.

d) Resimlerin arkasına“ Yarışma Katılım Formu (Ek.4) doldurularak yapıştırılmak zorundadır.

e) Resmin ön yüzünde yarışmaya katılan öğrencinin adı ve soyadı olmamalıdır.

f ) Belirlenen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

g ) Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.

h) Eserler kuru boya kalem, pastel boya ya da sulu boya çalışması olmalıdır.

ı) Yarışmaya katılan her öğrenci kimlik bilgilerini, doğum tarihini belgeleyen nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisini yarışmaya katılan resim ile birlikte 1.Basamak Seçme Kurullarına vermek zorundadır.

 Madde 7-Yarışma Kategorisi

Bu Resim Yarışması Württemberg Bölgesinde 1-6. sınıflar düzeyinde öğrenim gören öğrenciler arasında tek kategoride yapılacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme

Madde 8-Değerlendirme Basamakları

Değerlendirme basamakları aşağıdaki şekildedir:

a) 1. Seçme Basamağı; Türkçe ve Türk Kültürü Dersi okutan her öğretmen görev yapmakta olduğu okulun TOAB`nin 1 temsilcisi ile birlikte, yarışmaya katılan resimleri, Değerlendirme Puan Cetveli   (EK. 1)`ndeki kriterlere göre değerlendirir; en az 1 en çok 3 resmi sonuç tutanağı (Ek. 1b) ile birlikte   en geç 11.10.2013 akşamına kadar bölge koordinatörlerine teslim eder.     

b) 2. Seçme Basamağı; Bu aşamada Bölge Koordinatörleri başkanlığında, TOAB Derneğince belirlenecek 2 OAB  üyesinden oluşan “2. Seçme Basamağı Komisyonu” her üye tarafından düzenlenecek 2. Seçme Basamağı Puan Cetvelini (Ek. 2), 2. Seçme Basamağı seçimlerini (Ek. 2a) ve değerlendirme sonucunu (Ek. 2b) en geç  21 Ekim  2013 tarihine kadar tamamlayacaktır. Bölge Koordinatörleri ilk 3 sırayı alan resimleri, finalde yarışmak üzere 25 Ekim 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Eğitim Ataşeliğine ulaştıracaklardır. Türkçe ve Türk Kültürü derslerine katılmadığı halde, bireysel olarak yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler resimlerini 2. Seçme Basamağına katılmak üzere bölge koordinatörlerine en geç 11.10.2013 günü mesai bitimine kadar teslim edeceklerdir.   

c) Final; Yarışmanın son aşamasıdır. Her Bölgeden 2. Seçme Basamağı  sonucunda ilk üç dereceyi kazanan 12 Bölgeden belirlenen toplam 36 öğrencinin resimleri Final’de değerlendirilecektir. Final Değerlendirme Kurulu,  Final değerlendirme sonuçlarını (Ek.3, Ek3-a, Ek.3-b) Ataşeliğe resimlerin orjinalleri ile birlikte teslim edecektir. Final yarışmasındaki 3 Kişilik Değerlendirme Kurulu, Yarışma Yürütme Kurulunca, konu ile ilgili tarafsız kişilerden görevlendirilecektir. Resimler 06.11.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğinde değerlendirilecektir.

 *1. Seçme Basamağı, 2. Seçme Basamağı ve Final değerlendirmelerinin her birinde puan eşitliği halinde, öğrencilerin sıralamasında doğum tarihi küçük olan ilk sırayı alır. Yine eşitlik durumunda ise kura çekilir.

Madde 9- İtiraz

Final Yarışması sonuçları Stuttgart Eğitim Ataşeliği internet sitesinden duyurulacaktır. Yarışmaya katılan resimlerin sahipleri, Yarışma Şartnamesini ve 1. Basamak Seçme, 2. Basamak Seçme, Final Değerlendirme Kurulu kararlarını kabul etmiş sayılırlar ve kararlara itiraz söz konusu değildir.

Madde 10-Telif Hakkı

a-) Derece alsın almasın, tüm resimler Stuttgart Başkonsolosluğu ve Eğitim Ataşeliğince yapılacak etkinliklerde kullanılabilecek ve bunun için herhangi bir telif hakkı ödenmeyecektir.

b-) Resim sahibinin hakkı saklı kalmak şartıyla eserin tüm imtiyazı yarışmayı düzenleyen Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğine aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartı kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya katılan her öğrenci, velisinin imzasını taşıyan ve eserin telif haklarının Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğine ait olduğunu belirten belgeyi (Ek.4) resimle birlikte göndermesi gerekmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev Dağılımları

Madde 11- Görev Dağılımı

Görev dağılımları aşağıdaki şekildedir:

A- Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmenleri

a) Yarışmanın görev yaptığı çevreye, öğrencilere T.O.A.B ile işbirliği içerisinde duyurulmasını ve yarışmacıların katılımlarını sağlamak.1. Seçme Basamağı Değerlendirme Kurulu başkanlığını yürütmek.

b) Yarışabilecek öğrenci bulunamaması halinde bu durumu nedenleriyle birlikte resmi yazı ile 10.10.2013 tarihine kadar Bölge Koordinatörüne bildirmek.

c) 1.  Seçme Basamağı Değerlendirme sonuç tutanağı (Ek. 1-b) ile 2. Seçme Basamağına katılmaya hak kazanan resimleri 11.10.2013 tarihine kadar Bölge Koordinatörüne ulaştırmak.

d) Bölge koordinatörlerince yarışmaya ilişkin verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

B-) Bölge Koordinatörü

a)  2. Seçme Basamağı Kurulu Başkanlığını yürütür. Bölgede iki koordinatör  görev yapmakta ise, `Bölge Koordinatörlük`  kıdemi daha fazla olan, eşitlik halinde ise mesleki kıdemi fazla olan `2. Seçme Basamağı Başkanı` ve yarışmanın bölge sorumlusudur.

b)  2.Basamak Seçme Kurulunda görev alacak  iki  OABD Başkanlığınca belirlenen  üye isimleriyle, değerlendirmenin yapılacağı tarihi Ataşeliğe bildirmek.

c)  Yarışma şartnamesine uygun olarak Yarışmanın 2. Seçme Basamağı  işlemlerini OABD ile işbirliği içerisinde gerçekleşmesini sağlamak.

d)  Koordinatörler  “2. Seçme Basamağı Başkanlıklarını” aşağıdaki tabloya uygun olarak karşılıklı değişerek yürüteceklerdir.

 

Bölge

Bölge

1

Albstadt  Tübingen

2

Bodensee (Markdorf) Biberach

3

Nürtingen Göppingen

4

Backnang Künselsau

5

Heilbronn Ludwigsburg

6

Stuttgart Böblingen

   C-Final Değerlendirme Kurulu

a)  Yarışma Yürütme Kurulunca belirlenen”Final Değerlendirme Kurulu” yarışma değerlendirmesine başlamadan önce  aralarından Final Değerlendirme Kurulu Başkanını seçer.

b)  28 Ekim 2013-05 Kasım 2013 tarihleri arasında `Final` değerlendirme işlemlerini yapar ve sonucu tutanakla Eğitim Ataşeliğine bildirir.

D- Yarışma Yürütme Komisyonu

a) Yarışmanın konusunu belirlemek.

b) Yarışmanın genel organizasyonunu koordine etmek.

c)  Final Yarışması öncesinde yarışmaya katılacak öğrencilerin ödüllerini temin etmek.

d) Final yarışmalarının Değerlendirme Kurulu üyelerini belirlemek ve görevlendirmek.

e) Yarışma sürecinde ön görülmeyen durumların olması halinde ek kararlar almak.

f)  Yarışmanın şartnameye uygun yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.

 

 BEŞİNCİ BÖLÜM

Ödüllendirme

Madde 12- 2. Seçme Basamağı sonucunda finalde yarışmaya hak kazanan resim sahibi 3 öğrenci, ilgili bölgenin TOAB Derneğince ödüllendirilebilir. Final Yarışması sonucunda sıralamaya giren öğrencilere ödülleri, T.C.Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğince belirlenen günde ve yerde verilecektir.

 Final ödülleri:

            Derece          Ödül
 Birincilik Ödülü Fotoğraf  Makinası
 İkincilik Ödülü Fotoğraf  Makinası
Üçüncülük Ödülü Okul  Çantası
Mansiyon Boya Seti

 resim

Eski yazılar «